86245

Atskaite par Spāniju 2018
28.05.2018


Foto – projekta dalībnieki, Lietuvas, Latvijas, Itālijas un Spānijas pārstāvji

Laika posmā no 2018.gada 7. maija līdz 2018.gada 11. maijam mācību centra „EVA-93” pārstāvji ERASMUS+ KA2 PROJEKTA “Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants” (projekta Nr. 2016-1-ES01-KA204-025077) ietvaros apmeklēja projekta dalībvalstu koordinatoru tikšanos, kas norisinājās pieaugušo profesionālās un vispārējās izglītības iestādē „Abril” , Spānijas pilsētā Badahosā. Tikšanās laikā, kopā ar sadarbības partneriem no Itālijas, Spānijas un Lietuvas, tika prezentēts katras mācību iestādes paveiktais un izstrādātie mācību materiāli, kā arī tika panākta vienošanās par aktivitātēm, kas vēl paveicamas ceļā uz veiksmīgu projekta noslēgumu. Projekta vizītes pēdējā dienā katrs sadarbības partneris prezentēja savu mācību iestādi konferencē, kas veltīta projektam un kurā piedalījās arī Erasmus Spānijas nacionālas aģentūras, kā arī vietējo pašvaldību un izglītības pārvaldes pārstāvji. 
      Atpakaļ