EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119846

DARE TO SAY IT! projekta mobilitāte Līvānos, Latvijā
17.01.2022


Nordplus Adult programmas projekts „Dare to say it!“ 
Nr. NPAD-2019/10147
MOBILITĀTE LĪVĀNOS, LATVIJĀ
2020.GADA 16.-21.FEBRUĀRIS


Tā kā medijpratības līmenis korelē ar dalību mūžizglītībā un mūsu mērķis ir motivēt pieaugušos izglītojamos turpmāk aktīvi piedalīties mūžizglītības aktivitātēs, mobilitātes laikā ar dažādu aktivitāšu palīdzību projekta dalībnieki tika iesaistīti mācību pasākumos, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Mācību centrs "EVA-93" kā uzņemošā organizācija iepazīstināja dalībniekus ar mācību centru un prezentēja aktivitātes, kas realizētas pēc mobilitātes Islandē, kā arī  iepazīstināja dalībniekus ar pieaugušo izglītojamo statistiku- portretu,  formālās un neformālās izglītības programmās.

Lai sniegtu pārskatu par pieaugušo izglītojamo portretu visā izglītības nozarē Līvānu novadā un Latgalē kopumā, dalībnieki apmeklēja Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centru un Līvānu novada domes projektu un izglītības daļu. Lai labāk izprastu mazkvalificētu pieaugušo problēmas, dalībnieki apmeklēja Valsts Nodarbinātības aģentūru un iepazinās ar Valsts darba inspekcijas- Latgales reģionālā biroja sagatavotām prezentācijām un tika informēti par situāciju darba tirgū.

Tāpat dažādu aktivitāšu laikā dalībnieki praktizējās, kā veikt dažādu profesiju analīzi - atbilstoši profesiju klasifikācijas prasībām - prasmēm, iemaņām, izglītības iespējām un zināšanām, kā arī atkārtotām zināšanu pārbaudēm. Turklāt partneri izpētīja aktuālos jautājumus par mūsdienu mācību metožu ieviešanu mazpilsētās. Visbeidzot, dalībnieki veica situāciju izpētes uzdevumus un kopā izstrādāja priekšlikumus problēmu risināšanai.
Dalībnieki eksperimentālo aktivitāšu laikā apguva kā identificēt izglītojamos ar zemām digitālajām prasmēm un kā palīdzēt šiem izglītojamiem pārvarēt bailes, uzsākot jaunu digitālo rīku iepazīšanu. Kritika kā mācību metode tika atspoguļota kontekstā ar pedagogiem kā mērķa grupu. Praktiska kritikas izmantošana tika īstenota, izveidojot spēles par digitalajiem rīkiem trīs valodās, lai pēc mobilitātes šīs spēles varētu pielietot izglītības iestādēs arī pēc mobilitātes. Dalībnieki strādāja kopā, lai praktizētu un izstrādātu jaunus uzvedības modeļus un mainītu attieksmes.

Dalībnieki tika iesaistīti komandas stiprināšanas aktivitātēs- kvesta apmeklējumā, kas sniedza reālu pieredzi, cik sadarbības prasmes ir svarīgas kopēja mērķa sasniegšanai. Līdz ar to dalībnieki iemācījās sadarboties arī ārpus pedagoģiskās darbības, atklāt dalībnieku talantus un intereses, kas veicināja komandas saliedētību, uzticību un cieņu dalībnieku starpā.

Noslēguma partneri koncentrējās uz turpmāko darbību plānošanu. Tika īstenota kopēja kultūras aktivitāte - ekskursija uz Latgales mākslas un amatniecības centru Līvānos un dalība stikla pūšanas un māla darbnīcās.
      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv