Drošības zīmes pašas par sevi nekad nespēj novērst riska faktorus, tomēr samazina iespēju notikt nelaimes gadījumam. Vai Tu pārzini drošības zīmes? Piedāvājam pašpārbaudes testu! Pārbaudi pats sevi!
14.04.2017


 

 

T E S T S

par drošības zīmju nozīmi

 

 

Vārds, uzvārds:______________________________________________________

Uzdevums – paskaidrot attēlā redzamo zīmi vai piktogrammu 

 

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 6.    
 7.    
 8.    
 9.    
 10.          Atpakaļ