115674

Jauns gads, jauna rokasgrāmata, jauni izaicinājumi!
28.01.2021


Projekta Pathways to Teaching Identities komanda ir sagatavojusi rokasgrāmatu starppersonu prasmju attīstīšanai pieaugušo izglītībā, izmantojot neformālās mācīšanās praksi. Tās saturs uzsver pieaugušo izglītībā iesaistīto pedagogu sadarbības  prasmju izšķirošo nozīmi mācību procesā. Tajā tiek ņemti vērā tādi aspekti kā: klausīšanās un prasme sadzirdēt; verbālās un neverbālās komunikācijas prasmes; prasme vadīt grupas diskusijas; spēja izturēties vienlīdzīgi pret visiem izglītojamiem; spēja radīt interaktīvu un līdzdalībā balstītu mācību vidi.

Rokasgrāmatas satura izveidas pamatā ir veiktais pētījums sešās valstīs – Latvijā, Turcijā, Lietuvā, Spānijā, Islandē un Norvēģijā. Šis pētījums atklāja, kā pieaugušo izglītotāji izprot starppersonu prasmes un, kas ir vēl svarīgāk, izskaidro, kāda veida apmācība pieaugušo pedagogiem ir nepieciešama, lai attīstītu starppersonu prasmes un tajā pašā laikā tiktu īstenota šo prasmju pārnese, nodot šīs prasmes saviem izglītojamiem. Rokasgrāmatas saturs ir sniegts praktiskā veidā, un pedagogi to var viegli integrēt un ieviest. 

Šī rokasgrāmata ir neatņemama sastāvdaļa Pathways to Teaching Identities, projektam, kura mērķis ir sekmēt starppersonu prasmju attīstību pieaugušo izglītotāju vidū, atbalstot kompetencēs balstītu pieeju. Šis ir Erasmus + KA2 projekts, kas koncentrējas uz sadarbību starp pieaugušo izglītotājiem, lai dalītos labajā praksē un  ieviestu jauninājumus, veicinot plašāku apmācību rīku un mācību metožu izmantošanu pieaugušo izglītībā.

Rokasgrāmata pieejama šeit:
https://www.terrampacis.org/media/publications/pathways-to-teaching-identities-handbook-224.html

Projekta dalībnieki – pieaugušo izglītības iestādes no Norvēģijas, Islandes, Spānijas, Latvijas, Turcijas un Lietuvas.

Projekta koordinators - nevalstiskā organizācija TERRAM PACIS (Norvēģija).
Projekta ilgums – 2019.gada 1.septembris līdz 2021.gada 31.augusts.
Projekts paredz intelektuālo produktu izstrādi un visi izstrādātie materiāli būs pieejami plašākai sabiedrības bez maksas – mērķa grupa: pieaugušo izglītības īstenotāji.
Projekts un tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības.

Sīkāka informācija par projektu un plānotajiem rezultātiem – koordinatora mājas lapā
https://www.terrampacis.org/projects/current-projects/pathways-to-teaching-identities-124.html
      Atpakaļ