77942

Laika posmā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 8. aprīlim NORDPLUS ADULT PROJEKTA “Overcoming exclusion through learning and experience” (projekta Nr. NPAD -2016/10204) ietvaros mācību centra „EVA-93” pārstāvji viesojās Islandē, Habnarfjerdiras pilsētā esošajā profesionālās izglītības iestādē „IS - Jafn Equality Centre” un kopā ar partneriem no Lietuvas mācību centra „Vilnius Adult Education Centre” ņēma aktīvu dalību projekta partneru – Islandes profesionālās izglītības iestādes „IS - Jafn Equality Centre” organizētajās aktivitātēs
18.04.2017


Vizītes laikā projekta partneri iepazinās ar profesionālās izglītības iestādes „IS - Jafn Equality Centre” darbību, kas specializējas apmācību organizēšanā bēgļiem, patvēruma meklētājiem un cittautiešu profesionālo zināšanu atzīšanas un pārbaužu organizēšanu darba vietās pēc darba devēju iniciatīvas.  Mācību centra “EVA-93” pārstāvji piedalījās atklātajās lekcijās kopā ar profesionālās izglītības iestādes „IS - Jafn Equality Centre” izglītojamiem islandiešu valodas nodarbībās, kā arī apmeklējot nodarbības bēgļu dienas centrā, tāpat meistarklasēs kopā ar arābu valodas pasniedzējiem apguva sadarbības prasmes, vadot nodarbības multikulturālā vidē, tādējādi veicinot tolerances līmeņa un labākas izpratnes attīstību darbā ar pieaugušiem izglītojamiem. Mācību centra “EVA-93” direktores izstrādātās nodarbinātā profesionālo kompetenču novērtēšanas metodes ieviešanas un pielāgošanas novērtējuma pasākumu laikā, atbilstoši profesionālās izglītības iestādes „IS - Jafn Equality Centre” pedagogu vajadzībām tika izstrādāti metodes modificēšanas scenāriji, atbilstoši Islandes normatīvo aktu un kultūrvides īpatnībām.

Brīvajā laikā profesionālās izglītības iestādes „IS - Jafn Equality Centre” pedagogi organizēja ekskursiju uz Reikjavīkas reģiona atpazīstamākajiem tūrisma objektiem -  Zilo lagūnu, geizeriem, lavas laukiem, kā arī Reikjavīkas centra apskates objektiem un muzejiem.

Ielādēju...
Ielādēju...      Atpakaļ