79306

Laika posmā no 2017.gada 07. maija līdz 2017.gada 13. maijam mācību centra „EVA-93” pārstāvji ERASMUS+ KA2 PROJEKTA “Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants” (projekta Nr. 2016-1-ES01-KA204-025077) ietvaros apmeklēja Itālijas profesionālās kompetences centru „CPIA 1 BRESCIA” Brešia, Itālijā.
13.06.2017


Vizītes laikā mācību centra “EVA-93” pārstāvji, kā arī projekta partneri  no Spānijas, pieaugušo profesionālās un vispārējās izglītības iestādes „Abril” un Lietuvas mācību centra „Vilnius Adult Education Centre”, iepazinās ar profesionālās kompetences centra „CPIA 1 BRESCIA” darbību, piedalījās atklātajās lekcijās kopā ar mācību centra izglītojamiem apgūstot itāļu valodu, vērtēja pedagogu darbu bēgļu nometnē, kur bēgļi var darboties kokapstrādes darbnīcā, apguva jaunas zināšanas par moderno tehnoloģiju lietošanu darbam multikulturālā vidē, kā arī apmeklējot kultūrvēsturiskās vietas pilsētā, iepazina vietējo kultūru un guva ieskatu Itālijas izglītības politikas pamatnostādnēs darbā ar bēgļiem.

 

 
      Atpakaļ