77967

Laika posmā no 2017.gada 20. marta līdz 2017.gada 24. martam mācību centra „EVA-93” pārstāvji ERASMUS+ KA2 PROJEKTA “Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants” (projekta Nr. 2016-1-ES01-KA204-025077) ietvaros apmeklēja Lietuvas mācību centru „Vilnius Adult Education Centre” Viļņā, Lietuvā.
19.04.2017


Vizītes laikā mācību centra “EVA-93” pārstāvji , kā arī projekta partneri  no  Spānijas, pieaugušo profesionālās un vispārējās izglītības iestādes „Abril” un Itālijas, profesionālās kompetences centra „CPIA 1 BRESCIA” iepazinās ar mācību centra „Vilnius Adult Education Centre” darbību, piedalījās atklātajās lekcijās kopā ar mācību centra izglītojamiem, gatavojoties Naturalizācijas eksāmenam, vērtēja pedagogu darbu Lukišķes slēgtā režīma cietumā, kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcās, apguva jaunas zināšanas par moderno tehnoloģiju lietošanu darbam multikulturālā vidē, kā arī apmeklējot mākslas nodarbības, iepazina vietējo kultūru un guva ieskatu Lietuvas izglītības politikas pamatnostādnēs.


 
      Atpakaļ