Laika posmā no 2018. gada 12. novembra līdz 2018.gada 16. novembrim NORDPLUS ADULT PROJEKTA “Peculiarities of teaching women typical male professions” (projekta Nr. NPAD-2017-PV/10171) ietvaros mācību centrā „EVA-93” viesojās projekta partneri no Lietuvas profesionālās izglītības iestādes “VCMS”, no Islandes, profesionālās izglītības iestādes „IS- Jafn Equality Centre”, Zviedrijas, izglītības iestādes SE-Campus Västra Skaraborg - Adult Education School un ņēma aktīvu dalību projekta partneru – mūsu mācību centra „EVA-93” organizētajās aktivitātēs
20.11.2018


Vizītes laikā projekta partneri iepazinās ar mācību centra darbību, piedalījās atklātajās lekcijās kopā ar mācību centra izglītojamiem ugunsdrošības praktiskajās nodarbībās, kā arī apguva jaunas zināšanas darbam ar mācību rīkiem https://getkahoot.com/ , kas ļauj pasniedzējiem attīstīt prasmes interaktīvu mācību rīku lietošanā, tādējādi veicinot mācīšanas kvalitātes līmeņa paaugstināšanu un, kas ļauj gan novērtēt, gan analizēt izglītojamo kompetenču izaugsmi mācību procesa ietvaros, kopā tika izstrādāts rīks “GENDER PLUS”, kas ļauj jebkuram pārbaudīt savas zināšanas par sieviešu īdztiesības jautājumiem, links uz izstrādāto rīku https://create.kahoot.it/details/gender-plus/5b85cbc0-c831-432b-b87e-fde653579142. šobrīt rīks ir izstrādāts angļu valodā, taču jau drīzumā būs pieejams arī latviešu, lietuviešu un islandiešu un zviedru valodās.


Tāpat tika izveidots blogs, kur turpmāk tiks ievietoti visi projekta laikā izstrādātie materiāli piecās valodās, kā arī būs apskatāmas visas prezentācijas un citi izstrādātie mācību materiāli, kas top projekta laikā, kopā sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm.


Bildes ar projekta norisi, kā arī aktivitātēm projekta laikā pieejamas sociālajā tīklā Facebook mācību centra lapā Eva-93. 
      Atpakaļ