81034

Prezentējam paveikto!
18.09.2017


Laika posmā no 2017.gada 12. Septembra līdz 2017.gada 14. septembrim mācību centā notika ERASMUS+ KA2 PROJEKTA “Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants” (projekta Nr. 2016-1-ES01-KA204-025077) ietvaros izstrādāto brošūru prezentācija.

Brošūras īsas atgādnes formā satur informāciju par mācību centra paveikto- izstrādātajiem materiāliem – spēlēm un prezentācijām par Drošības zīmēm gan papīra, gan elektroniskā formātā un ir brīvi pieejamas visiem interesentiem un sadarbības partneriem izmantošanai darba vidē, lai paaugstinātu izpratnes līmeni par drošības zīmēm.


 
      Atpakaļ