Darba aizsardzība

Lasīt vairāk ...


ELEKTRODROŠĪBAS KVALIFIKĀCIJAS GRUPAS (A,BZ, B, CZ, C)

Patstāvīgu darbu elektroietaisē drīkst veikt personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama veselības pārbaude un iegūta elektrodrošības grupa.

Lasīt vairāk ...


Ugunsdrošība un aizsardzība (160 stundas)

- Ugunsdrošības profilakse
- Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums
- Prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā vai sabiedriskās organizācijās

Lasīt vairāk ...


Datorapmācība (160 stundas)

Lasīt vairāk ...


ELEKTROMONTIERIS - profesionālā izglītības programma (640 h)

Licencēta un akreditēta tālākizglītības programma.
Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība.
Nodrošināta prakses vieta.


AUTO/ELEKTROIEKRĀVĒJU OPERATORI
FRONTĀLĀ IEKRĀVĒJA OPERATORI DARBAM SLĒGTĀ TERITORIJĀ
MOTORZĀĢA UN KRŪMGRIEŽA OPERATORI
KOKSNES APSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI
HIDROMANIPULATORA OPERATORI
APKURES IEKĀRTU OPERATORI
PAR SASTATŅU MONTĀŽU ATBILDĪGIE/ IZPILDĪTĀJI
DROŠS DARBS AUGSTUMĀ
PAR BĪSTAMAJĀM IEKĀRTĀM ATBILDĪGIE SPECIĀLISTI/ DARBU IZPILDĪTĀJI:

  • KRAVAS CELTŅI
  • HIDRAULISKĀ GROZA PACĒLĀJI PAREDZĒTI CILVĒKU CELŠANAI
  • SPIEDIENIEKĀRTU KOMPLEKSI
  • KATLIEKĀRTAS
  • LIFTI
  • DUS/GUS

STROPĒTĀJIMednieku un medību vadītāju apmācībaVeicam elektrotehniskos mērījumus.