P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
Mācību centram „EVA-93”
E- studiju nodaļai

Iesniegums


pamata vidējā augstākā
fiziska persona
juridiska persona

Apliecinu, ka:
esmu informēts/-a, ka, pārtraucot mācības, iemaksātā mācību maksa netiks atmaksāta;
piekrītu fotografēties ar mērķi sagatavot man izglītību apliecinošu dokumentu***;
piekrītu
nepiekrītu (vajadzīgo atzīmēt)

piekrītu tam, ka mācību centrs „EVA-93” (Pārzinis „SIA „EVA-93”, reģistrācijas Nr.41502010659, juridiskā adrese: Dzelzceļa ielā 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316) ievāc, izmanto, glabā manus personas datus ar mērķi nodrošināt mācību procesu, kā arī nodod manus datus šeit minētā datu apstrādes nolūka ietvaros trešajām personām, nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības;

vēlos saņemt e-pastā nodarbību grafikus, mācību materiālus, kā arī paziņojumus par aktuālajiem mācību un semināru piedāvājumiem;
piekrītu
nepiekrītu (vajadzīgo atzīmēt)
savus personas datus esmu nodevis/-usi šā uzņēmuma rīcībā pats/-i. Esmu informēts/-a, ka jebkurā laikā esmu tiesīgs/-a prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par manu datu lietošanu, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un prasīt savu datu dzēšanu.

* - norāda, ja personas kods jānorāda izglītību apliecinošā dokumentā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
** - norāda, ja normatīvajos aktos noteiktas iepriekšējā izglītības līmeņa prasības.
*** - norāda, ja vēlās saņemt izglītību apliecinošu dokumentu ar foto.


Par norādīto datu pareizību un salasāmību atbild iesnieguma iesniedzējs/a!
Copyright © 2024 profesionālās tālākizglītības centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv