118678

E365 projekta Izaicinājumu un Kvalitātes starpvalstu tikšanās Polijā, Lodzā
23.11.2021


E365 projekta Izaicinājumu un Kvalitātes starpvalstu tikšanās Polijā, Lodzā

2021. gada 16.-17. novembrī projekta partneri tikās Polijā, Lodzā, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodz, lai divas intensīvas un piesātinātas dienas aizvadītu vērtējot projekta kvalitāti, izstrādāto izaicinājumu digitalizāciju (208 izaicinājumi latviešu, lietuviešu, spāņu, slovēņu, grieķu, poļu un latviešu valodās jeb 1456 izaicinājumi kopumā), iepazītos ar poļu partneru izstrādāto Izaicinājumu testēšanas fāzes stratēģiju un sagatavotos testēšanas fāzei – dalībnieku uzņemšanas nosacījumi, izglītotāju piesaiste un iesaiste testēšanas fāzē, atskaišu un pašvērtējumu izstrāde un iesniegšana, nacionālo ziņojumu izstrādes kārtība un iesniegšana. 

Uzņemošā organizācija Akademia HumanistycznoEkonomiczna w Lodz prezentēja gan savu izglītības iestādi, gan sarīkoja arī ekskursiju, lai partnerorganizāciju pārstāvji iepazītu Lodzu, tās arhitektūru un vēsturi.

Prieks darboties, sadarboties, mijiedarboties un radīt!

Sīkāka info https://www.youtube.com/watch?v=tJD3-ID9NLM
      Atpakaļ