27.09.2016 mācību centrs „EVA-93” organizē kursus “Apkures iekārtu operators”
27.09.2016

apmācība vai ikgadējā pāratestācija un apmācība vai pāratestācija “A” grupai elektrodrošībā.

Lasīt vairāk ...


KURSI DARBA AIZSARDZĪBĀ 30.08.2016
23.08.2016

30.08.2016 mācību centrs „EVA-93” organizē kursus DARBA AIZSARDZĪBĀ – atbilstoši darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmai - 60 akadēmiskās stundas.

Lasīt vairāk ...


Mācību centrs „EVA-93” organizē profesionālās pilnveides semināru „JAUNIE UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI Nr.238.”
20.05.2016

Semināru vadīs atbildīgais par jauno ugunsdrošības noteikumu izstrādi, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes vecākais inspektors Jānis Vaivods un mācību centra „EVA-93” lektori.

Lasīt vairāk ...


Mācību centrs „Eva-93” 30.09.2014

Mācību centrs „Eva-93”, reģistrācijas Nr.LV41502010659, mācību centra adrese: Celtniecības ielā 8, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, ir SIA „EVA-93” dibināta izglītības iestāde.

Mācību centra darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, dibinātāja statūti, nolikums, kā arī citi normatīvie akti.

Mācību centrs nodibināts 1993.gadā kā individuālais uzņēmums “EVA-93”. 1995.gadā tika saņemta Latvijas Republikas Valsts Darba inspekcijas izsniegtā licence darbinieku apmācībai darba aizsardzībā un darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai un pārkvalificēšanai. Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos un prasībām apmācības jomā, 2004.gada februārī tika izveidots un reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijā mācību centrs „EVA-93”, attiecīgi sanemot licences profesionālās pilnveides izglītības programmām „Darba aizsardzība un drošība” un „Datorapmācība” un 2005.gada februārī šis abas programmas tika akreditētas. 2005.gada 13.aprīlī individuālais uzņēmums „EVA-93” tika reorganizēts un izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EVA-93” kura pārņēma visas tiesības, saistības un pienākumus.

Mācību centrā “EVA-93” tiek īstenotas profesionālās pilnveides izglītības programmas ar mērķi pilnveidot zināšanas un prasmes savā nozarē, kā arī aktualizēt un izvērtēt personas motivāciju tālākai profesionālai pilnveidei, lai kļūtu per konkurētspējīgiem speciālistiem straujo tehnoloģisko pārmaiņu laikā un varētu integrēties starptautiskajā darba tirgū.

Mācību centra “EVA – 93” PAŠNOVĒRTĒJUMS Skatīt šeit ... /Word fails/


Arhīvs
2016 (3)   
2014 (1)