DIGITALIZĒJAM DARBA AIZSARDZĪBU!
21.09.2021

Esi darba aizsardzības speciālists, darba aizsardzības vecākais speciālists vai mācībspēks izglītības iestādē, kas izglītojamos iepazīstina ar darba aizsardzību? Esi uzņēmuma vadītājs vai atbildīgais par mācību praksēm uzņēmumos?

Lasīt vairāk ...


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence projekta partneru pirmā starpvalstu tikšanās Latvijā, Līvānos (šoreiz gan virtuāli) ir aizvadīta!
28.06.2021

2021.gada 21. jūnijā un 22. jūnijā notika projekta partneru pirmā starpvalstu tikšanās. Uzņemošā institūcija – projekta koordinators Mācību centrs EVA-93.

Lasīt vairāk ...


Uzsākta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence īstenošana!
15.06.2021

Lasīt vairāk ...