102438

Mācību centrs “EVA-93” 2018. gada 1. septembrī uzsācis dalību Nordplus Adults projektā Nr. NPAD-2018/10044 Peculiarities of Teaching Women Typical Male Professions.
03.09.2018


Projekts ilgs līdz 2019.gada 30.augustam un  ir iepriekšējā Nordplus Adults projekta Nr. NPAD-2017-PV/10171 likumsakarīgs turpinājums. Projektā piedalās četru valstu – Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Islandes pieaugušo izglītības iestāžu pasniedzēji un administrācijas darbinieki un projekta mērķis ir iedrošināt sievietes ņemt aktīvu dalību darba tirgū, apgūstot arī profesijas, kas tradicionāli tiek uzskatītas par “vīriešu darbiem”. Projekta laikā paredzēta pieredzes apmaiņa – četras kalendārās nedēļas – starp iesaistītajiem projekta dalībniekiem, lai gūtu ieskatu katras valsts esošajā izglītības, kā arī darba tirgus sistēmā, apmeklētu darba vietas, izpētītu sieviešu līdztiesību darba un brīvas karjeras izvēles jomā iesaistītajās dalībvalstīs, kā arī apgūtu jaunas mācību metodes darbā ar pieaugušajiem izglītojamiem. 
      Atpakaļ