27.04.2017 mācību centrs „EVA-93” organizē kursus UGUNSDROŠĪBĀ UN AIZSARDZĪBĀ – atbilstoši pamatlīmeņa zināšanu programmai par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem - 160 akadēmiskās stundas
18.04.2017


Programmas mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu  patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus  komercsabiedrībā, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un  sabiedriskajās organizācijās.


KURSU UZSĀKŠANAS LAIKS UN VIETA:

  • 2017.gada 27.aprīlī, plkst. 10.00;
  • Līvāni, Dzelzceļa iela 19, Mācību centra „EVA-93” telpās, (3.stāvā).


PIETEIKŠANĀS:

  • Elektroniski: apmacibas@eva93.lv
  • Telefoniski: 29 240 545
      Atpakaļ