DIGITALIZĒJAM DARBA AIZSARDZĪBU!
21.09.2021

Esi darba aizsardzības speciālists, darba aizsardzības vecākais speciālists vai mācībspēks izglītības iestādē, kas izglītojamos iepazīstina ar darba aizsardzību? Esi uzņēmuma vadītājs vai atbildīgais par mācību praksēm uzņēmumos?

Lasīt vairāk ...


Jauno mācību gadu klātienē sāks visās izglītības pakāpēs- kā mēs strādāsim?
01.09.2021

Nodarbinātie un izglītojamie izglītības procesā profesionālās izglītības programmās, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī neformālās izglītības programmās klātienē var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Lasīt vairāk ...


NPAD-2019/10147 - Dare to say it! MOBILITĀTE LIETUVĀ, JONAVĀ 15.08- 21.08. 2021
23.08.2021

Sākotnējā mobilitāte Jonavā, Lietuvā, bija plānota 2020. gada aprīlī, taču pandēmijas situācija ieviesa savas korekcijas, un ar Nordplus Projektu administrācijas atbalstu projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts.

Lasīt vairāk ...


Jauns gads, jauna rokasgrāmata, jauni izaicinājumi!
28.01.2021

Projekta Pathways to Teaching Identities komanda ir sagatavojusi rokasgrāmatu starppersonu prasmju attīstīšanai pieaugušo izglītībā, izmantojot neformālās mācīšanās praksi. Tās saturs uzsver pieaugušo izglītībā iesaistīto pedagogu sadarbības prasmju izšķirošo nozīmi mācību procesā.

Lasīt vairāk ...


Sākam darbu pie apmācību moduļa izstrādes pieaugušo izglītībā iesaistītajiem izglītotājiem interpersonālo prasmju pilnveidei!
11.12.2020

2020. gada 19. novembrī notika projekta Pathways to teaching identities, Nr. 2019-1-NO01-KA204-060270 iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvju virtuālā tikšanās.

Lasīt vairāk ...


UZMANĪBU! 09.11.2020

No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek ieviesta ārkārtējā situācija. Pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve notiks attālināti. 

Latvijā izvēlētie ierobežojošie pasākumi balstās veselības nozares ekspertu izvērtējumā un noteikti ar mērķi pārtraukt vīrusa izplatību, vienlaikus pēc iespējas mazāk negatīvi ietekmējot izglītības procesu un Latvijas ekonomiku. Lai samazinātu Covid-19 izplatību, šobrīd ir svarīgi maksimāli ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus un būt atbildīgiem pret sevi, saviem bērniem un līdzcilvēkiem.

Jau no 16. novembra piedāvājam apgūt mūsu īstenotās izglītības programmas Jums ērtā laikā un vietā, izmantojot e-apmācību sadaļu, pie kuras izveides šobrīd cītīgi strādajam. Sīkāka informācija sekos šonedēļ!Uzmanību! Atbildīgajiem par ugunsdrošību objektā!
18.09.2020

Atbilstoši šodien izsludinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 585, 2020.gada 19.septembrī stājas spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi".

Lasīt vairāk ...


No 1. jūnija atsākam mācību noriski klātienes formā!
29.05.2020

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 1.jūnija būs atļautas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācības klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus - ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus.

Lasīt vairāk ...


DARE TO SAY IT! projekta mobilitāte Līvānos, Latvijā
26.02.2020

Tā kā medijpratības līmenis korelē ar dalību mūžizglītībā un mūsu mērķis ir motivēt pieaugušos izglītojamos turpmāk aktīvi piedalīties mūžizglītības aktivitātēs, mobilitātes laikā ar dažādu aktivitāšu palīdzību projekta dalībnieki tika iesaistīti mācību pasākumos, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Lasīt vairāk ...


NORDPLUS ADULTS PROJEKTA KEEP AN AGING MIND SHARP! MĀCĪBU MOBILITĀTE LATVIJĀ
16.02.2020

Dalībnieki no trim projektā iesaistītajām dalībvalstīm: Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas tikās Līvānos, lai piedalītos otrajā mācību mobilitātē šī projekta ietvaros.

Lasīt vairāk ...


Janvāra un februāra aktivitātes Erasmus+ stratēģisko partnerību izglītības projektā Pathways to teaching identities
08.02.2020

2020.gada janvārī un februārī mācību centrs “EVA-93” projekta Pathways to teaching identities, nr. 2019-1-NO01-KA204-060270 īstenoja divas aktivitātes- tikšanos ar piaugušo izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, lai iepazīstinātu ar projektu, tajā veicamajām aktivitātēm, prezentētu starppersonu komunikācijas prasmju aspektus, kā arī veiktu vairāk kā 20 pedagogu anketēšanu, izmantojot atvērtā tipa konsultāciju metodi.

Lasīt vairāk ...


Dalība Erasmus+ pieaugušo izglītības projektā Pathways to teaching identities
23.12.2019

2019.gada 1.septembrī mācību centrs “EVA-93” uzsāka dalību projektā PATHWAYS TO TEACHING IDENTITIES, 2019-1-NO01-KA204-060270.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2021 (4)   
2020 (7)   
2019 (9)   
2018 (4)   
2017 (16)   
2016 (4)