P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
  1. BEZMAKSAS RĪKS. Rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem par saskarsmes prasmēm. Pieejama angļu valodā. 

    Šīs rokasgrāmatas mērķis ir aktualizēt, analizēt un risināt problēmas, kas saistītas ar saskarsmes prasmju trūkumu vai zemu līmeni pieaugušo izglītībā un pieaugušo izglītotāju vidū, izmantojot apmācības un mācību pasākumus, kas balstīti uz praktiskām un dinamiskām pieejām.


  2. BEZMAKSAS RĪKS. Pieaugušo izglītotājiem domāts rīks, lai izvērtētu saskarsmes un sadarbības prasmes, to līmeni, trūkumus, nepieciešamo pilnveidi. Pieejams angļu valodā. 


  3. BEZMAKSAS RĪKS. Pieaugušo izglītotājiem domāts rīks, idejas aktivitātēm, ko īstenot ar izglītojamiem, lai veicinātu grupas saliedētību, idejas “ice-breaker” , uzsākot darbu ar jaunām grupām, iekļauts mācību plāns, tematiskais plāns. 

    Pieejams šeit...

  4. BEZMAKSAS RĪKS.  Pieaugušo izglītotājiem par atbilstošu tiešsaistes platformu izvēli, kritērijiem, aptauju anketas par rīka atbilstību pedagoga vajadzībām, spēles kā rīks, lai novērtētu izvēlēto digitālo rīku, pārskats par 20 populārakajām tiešsaistes platformām. Pieejams latviešu valodā. 


Copyright © 2024 profesionālās tālākizglītības centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv