P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija

Izglītības iestādes misija – Veicināt Latgales reģiona ekonomisko attīstību un veiksmīgu integrāciju Eiropas Savienībā, nodrošinot kvalitatīvus izglītības pakalpojumus un realizējot mērķtiecīgu ilgtermiņa sadarbību izglītības pakalpojumu sniegšanā, izprotot katra klienta vajadzības un nodrošinot mūsdienīgus un kvalitatīvus risinājumus nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei, tādējādi atbalstot mazā un vidējā biznesa attīstību Latgalē un paaugstinot konkurētspēju darba tirgū kā Latvijā, tā arī Eiropā. 

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – uz cieņpilnu sadarbību orientēta persona, ar motivāciju iekļauties mūžizglītībā, uzlabot zināšanas un prasmes, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu straujo tehnoloģisko pārmaiņu laikā un varētu integrēties vietējā un starptautiskajā darba tirgū. 

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – humānisms, sadarbība, iekļaušanās, inovācijas, atbalsts un atvērtība


Mācību centra “EVA-93” galvenie darbības virzieni ir pieaugušo profesionālās pilnveides, tālākizglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana, kvalitatīvu mācību materiālu un rīku izstrāde, un darba aizsardzības un ugunsdrošības konsultācijas, nodrošinot iespēju pilnveidot speciālistu zināšanas un pielietot iegūtās zināšanas tālākā uzņēmējdarbības attīstībā.Copyright © 2024 profesionālās tālākizglītības centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv