EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119847

Vai kritika var sekmēt izglītības procesa norisi?
17.01.2022


2019.gada 24.novembrī Nordplus Adults projekta “Dare to say it!”, projekta numurs NPAD-2019/10147 ietvaros 2 pasniedzēji no mācību centra “EVA-93”, kā arī 2 pasniedzēji no Jonavas pieeaugušo izglītības centra devās mācību mobilitātē pie projekta partneriem Reikjavīkā, Islandē, lai iepazītos ar Islandes kolēģu, pieaugušo izglītotāju darbu, pārņemtu labo praksi, ka arī kopā izstrādātu anketas, kas mācību procesā pieaugušo izglītotājiem ļauj salīdzināt izmantoto digitālo metožu efektivitāti, izmantojot kritiku kā metodi.

Kā kritika var palīdzēt šajā procesā? Bieži vien nākas novērot, ka, mēģinot izmantot digitālos rīkus nodarbībās, pieaugušie izglītojamie ar zemām digitālajām praksēm saka NĒ!, pirms vēl iepazinušies ar veicamo uzdevumu, projekta partneri uzskata, ka iemācoties pareizā veidā kritizēt digitālos rīkus, mēs varam palīdzēt šiem izglītojamiem pārvarēt šīs bailes un spert soli digitālo prasmju attīstības virzienā. Kopā mēs varam!

Kritika kā rīks un mācību metode vienlaikus rada līdzsvarotu skatu, kas ļauj pieaugušo izglītības īstenotājam daudzpusīgi novērtēt pielietotās mācību metodes, tāpēc tas var būt vērtīgs instruments pieaugušo izglītībā, it īpaši, ja pieaugušie izglītjamie ir nepieredzējuši digitālo rīku lietošanā, līdz ar to, izturas noraidoši pret jebkuru jauninājumu apmācību procesā.

Jau 2020.gada 17.februārī projekta partneri tiksies mācību mobilitātē Līvānos, Latvijā, lai kopā izmēģinātu izstrādātās anketas un iepazītos ar mācību procesu un ikdienu mācību centrā “EVA-93”.

Visi projektā izstrādātie rīki, kas ļaus palīdzēt izglītojamiem ar zemām digitālām prasmēm stiprināt prasmes, iegūt pašapziņu un paaugstināt motivāciju, būs pieejami projekta partneru mājas lapās, kā arī projekta tīmekļa vietnē bez maksas.

Paldies Nordplus programmai par iespēju uzlabot digitālās prasmes gan mācībspēkiem, gan izglītojamiem!

Vizīte Islandē      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv