EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119840

01.09.2016 UZSĀKTA DALĪBA ERASMUS+ KA2 PROJEKTĀ “Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants” (projekta Nr. 2016-1-ES01-KA204-025077)
17.01.2022


Sākot ar 2016.gada 1.septembri, Mācību centrs “EVA93” ir uzsācis darbu jaunā Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projektā „Inrormatīvie un mācību materiāli bēgļiem un imigrantiem”( Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants). Projekts noslēgsies 2018.gada septembrī.

Projektā paredzēts:

= uzlabot mācīšanas un mācīšanās procesus, lai tie atbilstu 21.gs. nepieciešamo prasmju apguvei, veicinot darbspējīgo iedzīvotāju izpratni par darbu multikulturālā vidē,

= uzlabot pasniedzēju profesionālo sniegumu, apgūstot jaunas prasmes un kompetences, lai veicinātu pieaugušo izglītības sektora kvalitatīvu nodrošināšanu, stiprinot līderības, pedagoģijas, vietējās kopienas un izglītības politikas kvalitāti.

= izstrādāt virkni materiālu video formātā, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

Lai sasniegtu projektā plānoto, kopā darbosies izglītības iestādes no 4 valstīm.

Projekta partneri ir:

  • Lietuva, mācību centrs „Vilnius Adult Education Centre”;

= Spānija, pieaugušo profesionālās un vispārējās izglītības iestāde „Abril”;

= Itālija, profesionālās kompetences centrs „CPIA 1 BRESCIA”.

Lai īstenotu projektā plānoto, Mācību centra pasniedzēji šajā mācību gadā darbosies darba grupās un dosies mācību vizītēs uz Lietuvu un Itāliju.

 

 
      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv