EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119842

NORDPLUS ADULTS PROJEKTA KEEP AN AGING MIND SHARP! MĀCĪBU MOBILITĀTE LATVIJĀ
17.01.2022


Dalībnieki no trim projektā iesaistītajām dalībvalstīm: Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas tikās Līvānos, lai piedalītos otrajā mācību mobilitātē šī projekta ietvaros.

Mobilitāte sākās ar ievaddaļu, lai visi dalībnieki gūtu ieskatu mācību centra “EVA-93” darbībā, kā arī tiktu informēti par pieaugušajiem izglītojamajiem, kuri piedalās Latvijas partnerorganizācijas organizētajās izglītojošās aktivitātēs, un lai redzētu vietējo  realitāti: tika formulēts pieaugušā izglītojamā portrets gan formālajā izglītībā, gan neformālajā izglītībā.

Lai dalībniekus iepazīstinātu ar uzņēmējdarbības ieepējām un tendencēm Līvānu novadā, tika organizēta vizīte uz Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centru. Dalībnieki praktiski analizēja dažādas profesijas atbilstoši profesiju standartiem: prasmes, spējas, kompetences un zināšanas un zināšanām un dalībnieki apmeklēja Latvijas partnerorganizācijas bijušos studentus to darba vietās, kā arī piedalījās nodarbībās, lai gūtu labāku priekšstatu par izmantotajām mācību metodēm un digitālajiem rīkiem, nodarbībās piedalījās arī  arodslimību ārsts I. Pastare- Meikališa, kā arī SIA “LīvMet” pārstāvis Lilija Adamoviča, lai dalībniekus iepazīstinātu ar vietējo vidi un veselības saglabāšanu darba vietās.

Eksperimentālā aktivitāte - mācību metodiskās kompetences pilnveidošana notika ar mērķi parādīt dalībniekiem iespējas, kā izglītojošo aktivitāšu laikā rīkoties jauktās grupās. Prasmju novecošana tika parādīta gan gados vecāku izglītojamo, jauno izglītojamo, gan jauktu vecuma grupu kontekstā, ar mērķi formulēt elementus, kuriem vajadzētu būt apmācības modulī, kas piemērots gan jauniešiem, gan gados vecākiem izglītojamiem. Tādējādi dalībnieki tika sagatavoti grupu nodarbībai, kuras mērķis bija piemērota apmācību moduļa veidošana gan jauniem, gan gados vecākiem izglītojamajiem.

Mobilitātes laikā Latvijā notika arī komandas saliedēšanas pasākumi, dalībnieki apmeklēja Escape room, kas sniedza reālistisku pieredzi sadarbībai komandā, kad katrs dod ieguldījumu kopīgu mērķu sasniegšanā, iepazinām, cik radoši un talantīgi ir projekta dalībnieki.

MĀCĪBU MOBILITĀTE LATVIJĀ      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv