EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119422

Dalība Erasmus+ pieaugušo izglītības projektā Pathways to teaching identities
23.12.20192019.gada 1.septembrī mācību centrs “EVA-93” uzsāka dalību projektā Pathways to teaching identities,  2019-1-NO01-KA204-060270.

Projekta dalībnieki – pieaugušo izglītības iestādes no Norvēģijas, Islandes, Spānijas, Latvijas, Turcijas un Lietuvas.

Projekta koordinators - nevalstiskā organizācija TERRAM PACIS (Norvēģija).

Projekta ilgums – 2019.gada 1.septembris līdz 2021.gada 31.augusts.

Projekts paredz intelektuālo produktu izstrādi un visi izstrādātie materiāli būs pieejami plašākai sabiedrības bez maksas – mērķa grupa: pieaugušo izglītības īstenotāji.

Projekts un tā aktivitātes tiek finansēts no Eiropas Savienības.

Sīkāka informācija par projektu un plānotajiem rezultātiem – koordinatora mājas lapā 

https://www.terrampacis.org/projects/current-projects/pathways-to-teaching-identities-124.html


2019. gada 2.-5. decembrī notika pirmā projekta dalībnieku tikšanās, kas norisinājās Oslo, Norvēģijā un ko organizēja projekta koordinators. Tikšanās laikā tika izrunāts darbības plāns, intelektuālo produktu izstrādes kritiskie posmi, termiņi un riski, kas varētu rasties projekta īstenošanas gaitā. 
      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv