EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119424

Janvāra un februāra aktivitātes Erasmus+ stratēģisko partnerību izglītības projektā Pathways to teaching identities
08.02.2020


2020.gada janvārī un februārī  mācību centrs “EVA-93” projekta Pathways to teaching identities,  nr. 2019-1-NO01-KA204-060270

īstenoja divas aktivitātes- tikšanos ar piaugušo izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, lai iepazīstinātu ar projektu, tajā veicamajām aktivitātēm, prezentētu starppersonu komunikācijas prasmju aspektus, kā arī veiktu vairāk kā 20 pedagogu anketēšanu, izmantojot atvērtā tipa konsultāciju metodi. Anketēšanas mērķis – izzināt apstākļus, kas pieaugušo izglītībā iesaistītajiem pedagogiem liedz veikt aktīvu prasmju un kompetenču pārnesi izglītotājs- izglītojamais kontekstā, kā arī kopīgi noskaidrot, kāda veida apmācības modelis būtu nepieciešams, lai šīs rasmes un kompetences uzlabotu.

Paldies dalībniekiem un uz drīzu tikšanos jau citās, ar projektu saistītās aktivitātēs!Projekta dalībnieki – pieaugušo izglītības iestādes no Norvēģijas, Islandes, Spānijas, Latvijas, Turcijas un Lietuvas.

Projekta koordinators - nevalstiskā organizācija TERRAM PACIS (Norvēģija).

Projekta ilgums – 2019.gada 1.septembris līdz 2021.gada 31.augusts.

Projekts paredz intelektuālo produktu izstrādi un visi izstrādātie materiāli būs pieejami plašākai sabiedrības bez maksas – mērķa grupa: pieaugušo izglītības īstenotāji.

Projekts un tā aktivitātes tiek finansēts no Eiropas Savienības.

Sīkāka informācija par projektu un plānotajiem rezultātiem – koordinatora mājas lapā

https://www.terrampacis.org/projects/current-projects/pathways-to-teaching-identities-124.html

Ielādēju...      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv