EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
119430

Sākam darbu pie apmācību moduļa izstrādes pieaugušo izglītībā iesaistītajiem izglītotājiem interpersonālo prasmju pilnveidei!
11.12.2020


2020. gada 19. novembrī notika projekta Pathways to teaching identities, Nr. 2019-1-NO01-KA204-060270 iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvju virtuālā tikšanās. Tikšanās laikā tika prezentēta izstrādātā rokasgrāmata – pētījums par interpersonālo prasmju nozīmi pieaugušo izglītībā iesaistīto pedagogu personības izaugsmē.
Balstoties uz pētījumu rezultātu analīzi, mācību centrs “EVA-93” uzsāk darbu pie apmācību moduļa izstrādes pieaugušo izglītībā iesaistītajiem izglītotājiem interpersonālo prasmju pilnveidei, paredzot teorētiskās daļas izstrādi veikt līdz 2021.gada 8. janvārim. 

Projekta dalībnieki – pieaugušo izglītības iestādes no Norvēģijas, Islandes, Spānijas, Latvijas, Turcijas un Lietuvas.
Projekta koordinators - nevalstiskā organizācija TERRAM PACIS (Norvēģija).
Projekta ilgums – 2019.gada 1.septembris līdz 2021.gada 31.augusts.
Projekts paredz intelektuālo produktu izstrādi un visi izstrādātie materiāli būs pieejami plašākai sabiedrības bez maksas – mērķa grupa: pieaugušo izglītības īstenotāji.
Projekts un tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības.
Sīkāka informācija par projektu un plānotajiem rezultātiem – koordinatora mājas lapā
https://www.terrampacis.org/projects/current-projects/pathways-to-teaching-identities-124.html
      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv