P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
127922

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU DIGITĀLĀS PRASMES- APTAUJAS KOPSAVILKUMS
17.12.2022


 

 DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU DIGITĀLĀS PRASMES- APTAUJAS KOPSAVILKUMS

Ievads

Laika posmā no 2022. gada 1. Līdz 15. Decembrim projekta ietvaros veicām darba aizsardzības speciālistu anketēšanu. Kopumā šajā novērtējumā piedalījās 100 dalībnieki, 25 dalībnieki no katras projekta partnera valsts. Šajā novērtējumā mēs noskaidrojām, kāds ir darba aizsardzības izglītotāju piekļuves un zināšanu līmenis tehnoloģiskajiem rīkiem. Tas mums ļāva izstrādāt kvalitatīvus materiālus turpmākajiem projekta posmiem.

Kuras no šīm platformām Jūs pārzināt?

 

 

Sākumā mēs vēlējāmies noskaidrot, kādas platformas pārzina darba aizsardzības izglītotāji, un trīs populārākās platformas bija Skype, Zoom un Moodle. Tikai daži zināja Webex un H5P.

Kuru no šīm platformām izmantojat apmācībai?

 

 

Pēc tam mēs jautājām par platformām, kuras visvairāk izmanto apmācībā, un tās bija Moodle un Zoom. No minētajām iespējām Webex un Skype bija vismazāk izmantotās mācību platformas. 2

 

Kādus rīkus jūs izmantojat 360º fotoattēlu veidošanai? 

 

 

Kad respondentiem tika jautāts, kādu rīku tie izmanto 360º fotoattēlu veidošanai, lielākā daļa atbildēja, ka nerada 360º fotoattēlus, un tikai 2 % atbildēja, ka tam izmanto mobilos tālruņus. Šīs atbildes sniedz mums vērtīgu informāciju, lai sagatavotu vebināra saturu vispiemērotākajā veidā atbilstoši dalībnieku zināšanām. 

Kādā veidā tiek īstenota failu un datu glabāšana?

 

 

Darba aizsardzības izglītotājiem tika uzdots jautājums par to, kādu failu glabāšanas pakalpojumu tie izmanto, un visbiežāk minētais pakalpojums bija Google Drive, kam sekoja OneDrive. Tikai 11 % no visiem OSH atbildēja, ka viņi izmanto kādu citu pakalpojumu no minētajiem.

Vai digitālo tehnoloģiju rīki palīdzētu Jums vienkāršot darba procesus?

 

 

Attiecībā uz ieinteresētību apgūt digitālos rīkus un to, kā tos izmantot mācībās, lielākā daļa dalībnieku piekrita, ka digitālie rīki palīdzētu vienkāršot darba procesus. 3

 

Vai vēlaties iemācīties, kā pielietot 360º fotoattēlus izglītībā? 

 

 

Dalībnieki ir arī ieinteresēti uzzināt vairāk par to, kā 360º fotogrāfijas izmantot izglītībā. 

Secinājumi

Informācija, kas iegūta no šīs aptaujas, palīdz mums secināt, ka OSH pedagogi ir ieinteresēti iepazīties ar 360º foto un iekļaut tās mācību procesā. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, mēs izmantosim Zoom un Google Drive mūsu vebināram, jo tās ir visvairāk iecienītās platformas, un, lai apmācītu pedagogus, kā veidot 360º fotogrāfijas, mēs izmantosim 360º kameras.
      Atpakaļ
Copyright © 2024 profesionālās tālākizglītības centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv