P,O,T,C,P 9:00 - 18:00
EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija
128436

TIME4IT PROJEKTS UN ASOCIĒTO PARTNERU IESAISTE
06.04.2023


TIME4IT PROJEKTS UN ASOCIĒTO PARTNERU IESAISTE

 

Time4IT projekta īstenošanā asociētajiem partnerim ir bijusi būtiska nozīme. Asociētie partneri ir partneri no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/darbības vai atbalsta projekta popularizēšanu un ilgtspēju, bet kuri līgumu pārvaldības ziņā netiek uzskatīti par dotācijas saņēmējiem un nesaņem programmas finansējumu projekta ietvaros - programmas “Erasmus+” projektā šos partnerus dēvē par “asociētajiem partneriem”.
Asociēto partneru nepieciešamību pamatoja nepieciešamība nodrošināt augstas kvalitātes vebināru kā daļu no mērķgrupas profesionālās pilnveides aktivitātes, tāpēc, lai būtu objektīvi, mēs centāmies piesaistīt ekspertus ārpus partneriestādēm. Tādējādi IO3 novērtēšanas posmā tika iesaistīti darba aizsardzības eksperti, izglītības eksperti un metodiķi, mācību programmu digitalizācijas eksperti, eksperti, kas ir apņēmušies veicināt MVU darbību. Turklāt veiksmīgas informēšanas un mobilizācijas atslēga bija partneru sakaru izmantošana, lai iesaistītu ārējās organizācijas, kas ieteica izmantot Time4IT platformu kā apmācības rīku. Iespēja izmantot asociēto partneru tīklus palīdzēja sasniegt arī personas ārpus noteiktās mērķa grupas, jo ar asociēto partneru palīdzību projekta rezultāti ir pieejami plašam ieinteresēto personu lokam.

 

PROJEKTA ASOCIĒTIE PARTNERI

Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija (LATVIA)
Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija (LATVIA) tika reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 10. jūnijā.
LDASA mērķis ir apvienot darba aizsardzības speciālistus, kuru darbības mērķis ir drošas un veselībai nekaitīgas darba vides veidošana un nodrošināšana, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

Nacionālā tālmācības asociācija (LIETUVA)

 

Nacionālā tālmācības asociācija (NADE) - organizācija, kas apvieno vairāk nekā 100 biedrus (inovatīvu iestāžu un mācību speciālistus), kuras galvenais mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas mācību iespējas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

 

Eiropas Inovāciju centrs (LIETUVA) Eiropas Inovāciju centrs (EInC) ir bezpeļņas profesionālās izglītības iestāde, kas cenšas atbalstīt sociālo labklājību un ilgtspējīgu attīstību, ierosinot un īstenojot sociālās inovācijas, un kurai ir plaša pieredze valsts un starptautiskos projektos.

CSF Consultoría y Formación (SPĀNIJA)

CSF ir mācību konsultāciju uzņēmums, kas specializējas darba drošības un darba risku novēršanas jomā. Viņi aktīvi māca par risku novēršanu digitāli un klātienē visā Spānijā un apvieno darba drošības un veselības aizsardzības ekspertus no visiem Spānijas reģioniem.

 

Uzņēmumu attīstības palāta (SLOVĒNIJA)
Uzņēmējdarbības attīstības kamera ir nevalstiska asociācija, kuras mērķis ir sniegt ekspertīzi un organizatorisku atbalstu sociālajām un citām iniciatīvām, kas atbalsta ilgtspējīgu Štajerskas reģiona ekonomisko, sociālo, vides un kultūras attīstību, un apvieno MVU ekspertus.
Paldies asociētajiem partneriem par ieguldīto darbu, vērtīgajiem padomiem un atsauksmēm! Lieliskā gaisotnē, iedvesmas pilni, esam gatavi veiksmīgi turpināt realizēt iesākto, lai uzlabotu darba aizsardzības apmācības kultūru Eiropā!      Atpakaļ
Copyright © 2024 profesionālās tālākizglītības centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv