EVA93 logo
Rakstīt apmacibas@eva93.lv
Zvanīt +371 2924 0545 +371 6530 7134
Dzelzceļa iela 19 Līvāni, Līvānu novads LV-5316, Latvija

Asini Novecojušu prātu jeb KEEP AN AGING MIND SHARP!
23.11.2021


Noslēdzies Nordplus Adult programmas projekts
„Asini Novecojušu prātu jeb KEEP AN AGING MIND SHARP 
Nr. NPAD-2019/10016Tā kā medijpratības līmenis korelē ar dalību mūžizglītībā, projekta mērķis bija motivēt pieaugušos izglītojamos turpmāk aktīvi piedalīties mūžizglītības aktivitātēs, mobilitātes laikā ar dažādu aktivitāšu palīdzību projekta dalībnieki tika iesaistīti mācību pasākumos, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Projekta laikā tika pilnveidotas prasmes izstrādāt mācību programmas, izmantojot digitālos rīkus un mudinot arvien vairāk pieaugušos izglītojamos izmantot informācijas tehnoloģiju dotās iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta ietvaros tika organizētas trīs mobilitātes- pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā, Līvānos, Norvēģijā, Oslo un Lietuvā, Utenā.

Covid-19 radītā pandēmija ieviesa savas korekcijas un projekts tika pagarināts par vairāk kā gadu, lai visas plānotās mobilitātes tiktu īstenotas.

Esam gandarīti par paveikto un jaunās prasmes veiksmīgi esam integrējuši savā ikdienā.

Bija prieks sadarboties ar Terram Pacis (Norvēgija) https://www.terrampacis.org/ un Utenos švietimo centras (Lietuva) https://www.usc.utena.lm.lt/ !

Sīkāka informācija https://www.terrampacis.org/projects/concluded-projects/keep-an-ageing-mind-sharp-149.html
      Atpakaļ
Copyright © 2022 Mācību centrs EVA 93
Developed - Izstrādāts: Websoft.lv